1.09.2011

ang balak nga natagak gikan sa langit


Gi-imagine ko ang matag lusok sa uwan
Isip bililhong pulong nga gilitok
sa balaknong baba sa langit.
Nagdali kong migawas ngadto sa kadalanan
Ug gihukas ang unsa mang sapot sa akong lawas
Aron hangpon sa akong kinatibuk-an
Ang katahom,
Katam-is,
Sa matag pulong nga nangatagak,
Sa way pupanumbaling sa kalibotan.

Unya didto sa naghangad ko nga aping,
sa piniyong nga mga mata ug binukang baba,
Binukhad nga bukton, kamot, palad
Nga gibayaw isip akto sa pagtimbaya,
Sa halapad nga dughan,
Sa akong hubo nga kahimtang,
Ang balak nakakaplag og kapatikan.

--RICARDO PALMA
Isla sa Olango, Dakbayan sa Lapulapu