1.14.2011

hotel sa langit


(hinubad gikan sa "Hotels" ni Philippe Souppault)

Sa tungang gabii imong makita ang mga bentana abli ug ang mga pultahan serado. Ang musika milugwa sa tanang lungag diin asa ang mga himatyonong kagaw ug ang kapitulo berso imong makita. Apan sa unahan, unahan pa gyod, adunay mga hilak nga hilabihan ka asul nga ang binuhat mamatay sa emosyon. Tanan asul nganhi. Ang mga kadalanan ug mga dagkong karsada ngiaw. Ang kagabhion gialirongan sa mga kabituonan ug ang awit sa katawhan misaka ngadto sa panganod samtang ang dagat mipalayo nagpangita sa bulan, kalipay nga grabe ang gibug-aton ug hilabihan ka gamayng panghigawad alang sa mga lumoyng kalag sa mga balod. Ang baybayon puno niadtong mga mata nga walay lawas nga masugatan nimo sa layong bungtod ug pagawpaw ug puwa sa dugo sa namulak nga kahayopan. Mga minatay sa hinigugmang mga adlaw, sirkus sa emosyon ug kabungog nga puwa, puwa, pero kung asa ang kasingkasing mipitik sama sa maanindot nga kampana nga gihimong luspad sa langyawng mga adlaw. Ang punoang pultahan mipaagas ug mga inalisngawng maraag sama sa mga uhong nga atong gihigugma, ang kahoy naa sa duol ug ang mga himsog nga kababayen-an nagdagan-dagan nga nangtapok sa mga nabanhaw ug pumapanawng dahon; sila ang mga langgam nga managlahilahi og kolor ug makaawit og mas maanindot pa sa hangin. Kwadrado kung asa ta gituok sa kahangtoran, apan sa pagpanaw atong nahibaw-an nga ang mangangayam anaa didto, kauban nianang mga iro, niadtong mga mata ug walay nakalimot nga magpakita niini ang giatayng simbahan nga mohapak sa imong ulo sama sa bato nabuak nga walay hilak.


--MARQUIS DE KINTOLIMBO
Moryomoryo, Cebu