1.26.2011

sandayong bluesmao kini ang sangpotanan sa higayon nga ang tigib sa tinguha itagana nimo ngadto sa tooter:

una,
bation mo ang tumang kasilag sa paghabo-habo sa kainit sa haring kabuntagon.

ikaduha,
buot nimo nga bulhogon ang mapintas nga adlaw.
ibtan siya sa iyahang salingsing, ipuli sa sunoy nga bag-ong gilaplapag tapay.
(ug dili ba kaha itambog ngadto sa kawanangan sa kawad-ong di matugkad.)

ikatulo, gusto nimo nga purilon ug patagon ang kalasangan o ang kabukiran nga higdaanan sa adlaw.

ug dayon igkagabii, luwaan ang mga bituon nga namikat sa sandayong.


--BOBONG SANDAYONG
#3 Villa Angeles, Casuntingan,
Dakbayan sa Mandaue