1.28.2011

unsaon pag-ihap sa imong mga sala?


adto sa kosina, ablihi ang garapon
sa magic sugar. kuha og usa ka kumkom
samtang gapiyong mga mata,
tilapi hangtod magbasa imong palad:
nakabantay ka sa nagkapait nga asukar? 

dayon ibuka imong mga mata,
tubaga kining pangutanaha:
pila kaha ang mipilit sa imong dila?


--PIERO ALDAYA
Lungsod sa Carcar, Sugbo