1.24.2011

Paglot nga Diyotay


"Matag adlaw,
Ang mga sundalo
Naglaoy.
Ug sa ilang paglaoy,
Dayag ang kaminghoy."

- Rodrigo Vasquez del Rio, Kataposang Tunob sa Lapok

I
O ang bulan, ang bulan!
Ang bulan sa pagkubkob sa kadalanan.
Ang himusak sa palagdas nga uhong,
Hain naghulon ang mga hinugpong.
Buyon ang atoang balihas,
Daw dila sa Tigbana nga halas.
Kapangtimaan sa langob ni Plato,
Mga hipli sa patad sa mga bato.
Silot nga mibanal sa kapatagan,
Pakinaadman sa liyokanan nga napagan.
Gibugha sa mga hakob ang gutong,
Gisugnod apil ang mga anay nga namatong.
Tipas didto sa kugmot sa wantag,
Mga ginabas sa aliyupyop nga buntag.
Libo-libo nga sutalipos tinipon,
Sulod sa yamog sa kagahapon.
Dahon, o lunhaw! Bangaw, o tagom!
O alaangalon! O mapabilinong lagom!
Kabugason, O naghayag sa Lagnason!
Gigatgat tanan bituon aron latason!
Amgid sa pangulingong kaugalingon,
Taghagay sa bulok-tapol nga mibangon.
Kiwis nga ugbay sa balitunga,
Lantawa karon ang dagat nga gitunga!


II

Tawo: bungkig, pukawi.
Hiso alang sa buhok,
Lana alang sa lawas.
Anago sa panting.
Gipatlid, gipatway,
Sungay sa bulan.
Tuyok sa Hinguthingot.
Sa habagatang kasadpan,
Ang sukaranan sa budburan.
Apan ang balak:
Kabtang.
Suliran:
Ikog sa tudlo --
Paingon sa palad.
Umoy sa kahoy,
O pitik sa kasingkasing!
Bugkawang:
Imong kalag, hulip sa katumanan sa pangandoy.
Usa ka tulbok sa langit
Ang anghel nga nabulasot
Sa lit-ag sa panganod.
Papha, lasik --
Mamiing nga gadya.
Ang talinghaga sa gugma:
Lando.
Laygay, apan dili magdugay.

III

Ang pagbalasbas:
Hiwi. Gikulis.
Atoang sipyat ang pag-atupali.


IV

Matumat:
Isalimoad tanan,
Hasta ang kawad-on.


V

Lab-a:
cinco, sais, siete, otso, nuebe . . .
dos mil quinientos . . .
Kasayoran:
Pagpahayagon.


VI

Paglot nga Diyotay,
Azucenas sa mga Patay.


- DR. MELVIN Y. CORTES
Sunny Hills, Talamban, Dakbayan sa Sugbo